Klachtenformulier Zakelijk

Onder een klacht wordt verstaan:

Elke uiting waarbij de klant bij Novocom Zakelijk melding maakt van het feit dat hij/zij teleurgesteld of niet (volledig) tevreden is met een door Novocom Zakelijk (niet- )geleverde prestatie. Wij streven ernaar om klachten die u telefonisch indient direct op te lossen. De klachten die op een andere wijze
worden ingediend, streven wij ernaar om u binnen twee werkdagen na ontvangst een bevestiging te sturen via E- mail. De klacht wordt binnen 7 dagen inhoudelijk afgehandeld.

 

In bepaalde situaties is Novocom Zakelijk voor het afhandelen van de vraag,
verzoek of klacht afhankelijk van de (voormalige) leverancier, netbeheerder of derde andere partij.
Hoewel wij alles in het werk stellen om u zo snel mogelijk van dienst te zijn, kan
het soms voorkomen dat de gestelde afhandeltermijn niet wordt gehaald.

 

Via het onderstaande formulier kunt u contact opnemen.